Lars Helsing, Höllviken: 
Den renhållningstaxa som gäller i nuläget klubbades 2011.